Türk mitolojisinde Dağ Han ne demektir?

Türk ve Altay mitolojisinde Dağ Kağanına Dağ Han’ı denir.

Tav Tağ, Tak, Dak Han olarak da söylenir.

Oğuz Kağan’ın ilk eşinden olan oğullarından biri Dağ Han’dır. Türk Devleti’nin ululuğunu ve büyüklüğünü

simgeler. Altay Dağı, Tanrı Dağı vs. Ayrıca mitolojik dağ motifleri mevcuttur.

Mitolojik dağların en önemli üç tanesi şu şekildedir.

1. Altındağ: Gökyüzündedir. Dokuz rüzgârın kesiştiği yerde başlar.

2. Demirdağ: Yeryüzündedir. Dokuz ırmağın kavuştuğu yerdedir.

3. Bakırdağ: Yeraltındadır. Dokuz yeraltı denizinin birleştiği yerdedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx